Sirküler

LPG Teslimleri İle Bazı Petrol Ürünlerinin KDV Oranı ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır.

SİRKÜLER

07/21

28.07.2017

KONU:

* LPG Teslimleri İle Bazı Petrol Ürünlerinin KDV Oranı ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır.

 

LPG TESLİMLERİ İLE BAZI PETROL ÜRÜNLERİNİN KDV ORANI VE ÖTV TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

 

28.07.2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2017/10468 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında bazı petrol ürünlerine ilişkin Katma Değer Vergisi oranında ve Özel Tüketim Vergisi tutarında değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

  1. L.P.G Tesliminde KDV Oranı %8 Olarak Belirlenmiştir. 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)’nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere E.P.D.K.’dan “LPG Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhadaki tesliminde uygulanacak KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

  1. Bazı Petrol Ürünlerinin ÖTV Tutarları yeniden belirlendi.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun ekli (I) sayılı listesinin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin ÖTV tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Eski Vergi Tutarı (TL)

Yeni Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

1,4940

1,7780

Kilogram

Propan                                     

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

1,4940

1,7780

Kilogram

Bütan

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

Diğerleri

1,2100

1,7780

Kilogram

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde)

1,4940

1,7780

Kilogram

Propan

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde)

1,4940

1,7780

Kilogram

Bütan

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG’nin (otogaz) ÖTV tutarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2017/10468 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 01.08.2017 tarihte yürürlüğe girecektir.

Karar sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,       

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.