Sirküler

Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

11/04

07.11.2017

KONU:

*Mevcut Eski Nesil ÖKC'leri Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflere İlişkin Duyuru Yayımlanmıştır.

 

MEVCUT ESKİ NESİL ÖKC'LERİ KULLANMAYA DEVAM EDECEK MÜKELLEFLERE İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANMIŞTIR.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, efatura.gov.tr internet sitesinde 03.11.2017 tarihinde yayımlanan duyuruda;

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 3. Maddesi uyarınca (söz konusu Tebliğ 03.10.2017 tarih ve 10/04 no.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.)  Mevcut Eski Nesil ÖKC’leri Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanma İmkanı Getirilen ve 4. Maddede yer alan şartları sağlayan mükelleflerin, bu imkandan yararlanabilmeleri için giriş yapmaları gereken elektronik başvuru ekranı www.efatura.gov.tr adresli internet sitesinde açıldığı  ve mükelleflerin, mevcut eski nesil ÖKC’leri mali hafızaları doluncaya kadar kullanma imkanından yararlanabilmeleri için 01.01.2018 tarihinden önce söz konusu elektronik başvuru ekranına giriş yapmaları gerektiği belirtilmiştir.

Bu sebeple mükelleflerin, 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde öngörülen şartları sağlamaları koşuluyla eski nesil ÖKC’lerini alış faturası tarihinden itibaren 10 yılı geçmeyecek şekilde mali hafızaları doluncaya kadar  kullanabilmeleri için elektronik başvuruda bulunmalarını önemle hatırlatırız.

 

(ÖKC Başvuru Ekranı)

 

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.