Sirküler

ÖTV (III) Sayılı Listenin (B) Cetveline İlişkin BKK Yayımlandı.

SİRKÜLER

06/12

30.06.2017

KONU :

* ÖTV (III) Sayılı Listenin (B) Cetveline İlişkin BKK Yayımlandı.

 

ÖTV (III) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNE İLİŞKİN BKK YAYIMLANDI

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan hükmün uygulanmasına ilişkin 2017/10462 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

2017/10462 Sayılı karar uyarınca; ÖTV (III) sayılı listesinin (B) cetvelinde yer alan (Tütün ve Tütün Mamülleri) mallar için asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarlarının Temmuz ayında, son altı aydaki ÜFE değişim oranında, yeniden belirlenmesini öngören düzenleme 2017 yılı Temmuz-Aralık döneminde uygulanmayacaktır. 

Söz konusu karar 30.06.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.