Sirküler

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacaktır.

SİRKÜLER

08/06

23.08.2017

KONU:

* Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacaktır.

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) 01.10.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK FATURA (E-FATURA) UYGULAMASINA DAHİL OLACAKTIR.

 

SGK tarafından sgk.gov.tr internet sitesinde e-fatura uygulamalarına ilişkin duyuru yayımlamıştır. Söz konusu duyuru özetle şöyledir;

Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacaktır. Bu itibarla, 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin Kuruma gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir.  Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler açısından herhangi değişiklik olmayıp, Kuruma yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edeceklerdir.

Söz konusu duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.