Sirküler

Varlık Barışı 30.06.2017 Tarihinde Sona Eriyor.

SİRKÜLER

05/09

17.05.2017

KONU:

*Varlık Barışı 30.06.2017 Tarihinde Sona Eriyor.

 

VARLIK BARIŞI 30.06.2017 TARİHİNDE SONA ERİYOR:

6736 Sayılı Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7. maddesinde düzenlenen ve “Varlık Barışı” olarak da adlandırılan “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması” başlıklı maddeden faydalanma süresi, yeni bir düzenleme olmadığı sürece 30.06.2017 tarihinde sona erecektir.

Madde hükmüne göre;

  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 30.06.2017 tarihine kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.
  • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını, yurt dışında bulunan banka veya finans kurumlarından kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle kanuni defterlere kayıtlı olan kredilerin en geç 30.06.2017 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir.
  • Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını 30.06.2017 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebilirler.

Ayrıca 4 Mayıs 2017 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelen "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" nin komisyonda kabul edilmiş metninde “Varlık Barışı” na ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.