Sirküler

Vergiden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları.

SİRKÜLER

01/14

23.01.2016

KONU:

* Vergiden istisna yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları.

 

VERGİDEN İSTİSNA YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÜNDELİK TUTARLARI:

  1. Yurt İçi Gündelik Tutarları:

24 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli H Cetveline göre Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek yurtiçi gündelik tutarları aşağıda yer almaktadır.

BRÜT AYLIK TUTAR(TL)

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA GÜNDELİK TUTARI(TL)

2.416,15 ve daha fazlası

57,50

2.398,86 ila 2.416,14

48,25

2.187,53 ila 2.398,85

45,00

1.918,57 ila 2.187,52

42,25

G.V.K’nun 24/2.maddesinin parantez içi hükmü gereği; ödenecek gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet Memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki farkın ücret olarak vergiye tabi tutulacağı hükmünden hareketle,  2017 yılında personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen gündeliğin 57,50 TL’yi aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır.

  1. Yurtdışı Ülkelere Ve KKTC’ye Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelikler:

20 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2016/9715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve yurtdışındaki ülkelere işle ilgili olarak yapılacak seyahatlerde verilecek gündelik miktarları 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmiştir. Kararda yurt dışı gündelik tutarlarına ilişkin cetvele de yer verilmiş olup, önceki yıl tutarları ile aynıdır. Buna göre 2017 yılında Özel sektör işverenlerince uygulanacak yurtdışı harcırah tutarları aşağıdaki tablodaki gibidir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24 üncü maddesinin “2” nci fıkrasına göre vergiden müstesna olarak verilebilecek gündelik tutarları tespit edilirken;

-K.K.T.C.’ne yapılacak seyahatlerde “2” no’lu satırdan (150,60 TL),

-Yurtdışı ülkelere yapılacak seyahatlerde ise ekli cetveldeki en yüksek Devlet memuru gündeliği olarak “II” No’lu sütundan başlanması uygun olacaktır.

K.K.T.C. ile ilgili Kararın 3. Maddesinde belgelendirilen yatacak yer ücretinin ödenmesine ilişkin düzenleme mevcuttur. Yurtdışı gündelikler ile ilgili kararın; 1. maddesinde birden fazla ülkeye seyahatte gündelik miktarının hesaplanması, 2. maddesinde uygulanacak kur, 4. maddesinde gündeliğin yolculuğun ilk 10 günü için % 50 arttırılarak ödenmesi ve belgelendirilen yatacak yer ücretinin ne kadarının ayrıca ödenebileceği ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

Söz konusu Karar sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

Yurtdışı Harcırahların Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel;

ÜLKELER

PARA BİRİMİ

ESAS ALINACAK GÜNDELİK TUTARI

A.B.D.

ABD Doları

182

Almanya

Euro

164

Avusturalya

Avust.Doları

283

Avusturya

Euro

166

Belçika

Euro

161

Danimarka

Danim.Kronu

1.238

Finlandiya

Euro

148

Fransa

Euro

160

Hollanda

Euro

156

İngiltere

Sterlin

115

İrlanda

Euro

155

İspanya

Euro

158

İsveç

İsveç Kronu

1.359

İsviçre

İsviçre Frangı

283

İtalya

Euro

152

Japonya

Japon Yeni

31.405

Kanada

Kanada Doları

244

Kuveyt

Kuveyt Dinarı

50

Lüksemburg

Euro

161

Norveç

Norveç Kronu

1.193

Portekiz

Euro

155

S.Arabistan

Suudi A.Riyali

617

Yunanistan

Euro

158

Kosova

Euro

123

Diğer AB Ülkeleri

Euro

127

Diğer Ülkeler

ABD Doları

157

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.