Sirküler

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 426 ve 483 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

12/21

25.12.2017

KONU:

*Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği 426 ve 483 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapıldı.

 

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENDİĞİ 426 VE 483 SIRA NO’LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

483 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2018 tarihi itibariyle kullanma zorunluluğu getirilen YN ÖKC’ lere ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiş ve belli şartları taşıyan (söz konusu şartların detaylı açıklamasına yer verdiğimiz sirkülerimiz 03.10.2017 tarih ve 10/04 sayı ile müşavirliğimiz tarafından duyurulmuştur.) mükelleflere mevcut eski nesil ÖKC’ larını, cihazın ilk alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren 10 yılı geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilme imkanı tanınmıştı.

Bu sefer 21.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 488 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile 426 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nde değişiklik yapılarak 01.01.2018 tarihi itibariyle YN ÖKC kullanımına başlaması zorunlu olan mükelleflere eski nesil ödeme kaydedici cihazlarındaki mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde YN ÖKC kullanımına başlanması imkanı getirilmiştir.

 

Bu değişiklik sonrasında işletme büyüklüğü ve kullanılan sistemin mahiyetinin bir ayrımı yapılmaksızın, tüm mükelleflere kullanmakta oldukları eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızalarının dolmamış olması nedeniyle hali hazırda kullanılabilecek durumda olan eski nesil yazarkasaların mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir. Ayrıca eski nesil ÖKC’lerin, mali hafızaları dolana kadar kullanılabilmesi için 01.01.2018 tarihine kadar e-fatura, e-arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu da kaldırılmıştır.

 

426 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yukarıda belirtilen yeni anlayış çerçevesinde yapılan değişiklikler; 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile organize perakende sektöründe faaliyet gösteren ve belli işletme büyüklüğü ölçülerini aşan firmalara sunulan yeni nesil ÖKC geçiş takvimi ve muafiyet usul ve esaslarını da doğrudan etkilemekte olduğundan; 21.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 488 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile de 483 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde de değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

 

 Sonuç olarak;

  • 01.01.2018 tarihi itibariyle YN ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını mali hafızalarının dolması dışında herhangi bir şart aranmaksızın kullanmaya devam edebilecekleridir. Dileyen mükellefler mevcut ödeme kaydedici cihazlarındaki mali hafızaların süresini beklemeden YN ÖKC ‘ları kullanmaya başlayabileceklerdir.
  • Söz konusu mükelleflerin kullanmakta oldukları eski nesil ÖKC’ ların mali hafızasının değişimini gerektiren (mali hafızasının dolması dışında) bir durumun oluşması durumunda YN ÖKC kullanıma geçilmesi zorunludur.
  • Mükelleflerin mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecekleri eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri; 1/7/2018 tarihinden itibaren,

a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,

b) Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu” ndaki esaslara göre,

c) Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde Başkanlık tarafından ayrıca duyurulacaktır.

  • Tüm satışlarını e-fatura ve/veya e-arşiv fatura düzenleyen ve YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerin bu kullanımdan muaf olabilmeleri için taşımaları gereken belli şartların (söz konusu şartların detaylı açıklamasına yer verdiğimiz sirkülerimiz 03.10.2017 tarih ve 10/04 sayı ile müşavirliğimiz tarafından duyurulmuştur.) sadece 2016 yılı ile sınırlı olması şartı kaldırılmıştır. Bunun sonucunda da 2016 ve takip eden yıllar satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi, bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi, bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan mükellefler için (Tebliğ’de yer alan diğer şartlarında sağlanması şartıyla) ÖKC muafiyeti devam etmektedir.

426 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nin 488 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile Değişen Güncel Hali ile 483 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’nin 489 Sıra No’lu Genel Tebliği ile Değişen Güncel Hali sirkülerimizin ekindedir. Her iki Tebliğ’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla, 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.