Sirküler

Belediye Gelirlerinde 2019 Yılında Uygulanacak Tarife ve Tutarlar Belirlendi.

Sirküler

01/06

02.01.2019

KONU:

 

* Belediye Gelirlerinde 2019 Yılında Uygulanacak Tarife ve Tutarlar Belirlendi.

 

Belediye Gelirlerinde 2019 Yılında Uygulanacak Tarife ve Tutarlar Belirlendi.

 

2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tarife ve Tutarları:

 

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde; konutlara ait çevre temizlik vergisi, işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi ve indirimli çevre temizlik vergisi uygulamasına ilişkin olarak 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak tarife ve tutarlar açıklanmıştır. Artışlar, 2018 yılı yeniden değerleme oranındadır.

 

Söz konusu Tebliğ 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.