Sirküler

Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle İlgili VUK Genel Tebliği (Sıra No: 509) Yayımlandı.

Sirküler

10/16

21.10.2019

Konu :

* Elektronik Ortamda Düzenlenecek Belgeler İle İlgili VUK Genel Tebliği (Sıra No: 509) Yayımlandı.

 

19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik ortamda düzenlenen belgeler (e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye vb.) ile ilgili daha önce yayımlanmış tüm Tebliğler bir araya getirilmiş olup ilgili Tebliğ ile bahsi geçen belgelerle ilgili yeni uygulamalar ve esaslar belirlenmiştir.

Yayımlanan Tebliğ sirküleriz ekinde yer almakta olup, bu Tebliğ ile ilgili özet açıklamalarımızın yer aldığı sirkülerimiz en kısa sürede bilgilerinize sunulacaktır.

 

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.