Sirküler

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi, Beyanname Düzenleme Programına Eklenmiştir.

Sirküler

04/03

05.04.2019

KONU:

 

*Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi, Beyanname Düzenleme Programına Eklenmiştir.

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi, Beyanname Düzenleme Programına Eklenmiştir:

7166 sayılı Kanun ile Çevre Kanunu’nda bazı düzenlemeler yapılmış ve yapılan değişiklik ile Geri Kazanım Katılım Payına tabi ürünlerin piyasaya sürülmesinden veya ithal edilmesinden doğan katkı payının mükellefler tarafından gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edileceği hüküm altına alınmıştı.

Söz konusu kanun kapsamında yapılan değişiklik müşavirliğimiz tarafından yayımlanan 25.02.2019 tarih ve 02/18 no.lu sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde yayımladığı duyurulara ise; 2872 Sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan plastik poşetlerin ücretlendirmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında mükellefiyeti tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilecek olan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi’ nin, Beyanname Düzenleme Programına eklendiği  bildirilmiştir. 

Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.