Sirküler

Konkordato safhasındaki alacakların durumu hakkında Taslak VUK sirküleri

Sirküler

02/07

13.02.2019

KONU:

 

* Konkordato safhasındaki alacakların durumu hakkında Taslak VUK sirküleri

 

Konkordato Safhasındaki Alacakların Durumu Hakkında Taslak Vuk Sirküleri

 

Son zamanlarda konkordato sürecine giren firmaların artması nedeniyle, konkordato sürecine giren borçludan olan alacakların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323. Maddesi “Şüpheli Alacaklar” ve 324.maddesi ”Vazgeçilen Alacaklar” kapsamındaki durumuna ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınladığı TASLAK  VUK Sirküleri ile açıklamalar yapmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayımladığı  VUK Sirküleri TASLAĞINDA konuyu detaylı olarak ele almıştır. Sirküler henüz taslak halinde olduğundan kesinleşmemiştir.

Bununla birlikte; son geçici vergi beyanname döneminin sona ermek üzere olmasını dikkate alarak taslak sirküler bilgilerinize sunulmuştur.

Taslak sirküleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 

1.Geçici Mühlet Kararından Önce  Dava Veya İcra Safhasına İntikal Etmiş Olan Alacaklar İçin;  şüpheli alacak karşılığı ayrılmış ise  geçici mühlet kararı üzerine bu karşılığın durumu değişmeyecektir.

2.Geçici Mühlet Kararından Önce Dava Veya İcra Safhasına İntikal Etmemiş Alacaklar İçin;

Geçici mühlet kararının ilan edildiği yıl (hesap dönemi) itibariyle şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecektir.

3. Geçici Mühletin Kaldırılarak Konkordato Talebinin Reddi:

Geçici mühlet kararından önce ayrılmış karşılıklar için bir düzeltme yapılmayacak, ancak geçici mühlet kararından sonraki sürede ayrılan karşılıklar konkordato talebinin reddi üzerine düzeltilerek gelir yazılacaktır. Tabiatıyla, genel hükümler göre alacakların dava veya icra safhasına intikali nedeniyle karşılık ayrılması mümkündür.

4.Kesin Mühlet Kararının Sonuçları;  

Kesin mühlet kararının verilmesi öncesi ayrılmış karşılıklar için   bu karar nedeniyle bir düzeltme yapılması gerekmemektedir. Ancak; geçici mühlet kararının verildiği tarih itibariyle karşılık ayrılmamışsa sonraki dönemlerde karşılık ayrılamaz. Dolayısıyla, geçici mühlet döneminde karşılık ayırmayanlar kesin mühlet kararı üzerine karşılık ayıramazlar.

5.Borçlunun Mali Durumunun Düzeltmesi Üzerine Kesin Mühlet Kararının Kaldırılması:    Kesin mühletin sona ermesinden önce amaçlanan iyileşmenin sağlanması nedeniyle konkordato talebinin reddine karar verilmesi halinde;

 

5.1.Geçici mühlet kararından önce dava veya icraya intikal etmiş olması nedeniyle ayrılan karşılıklar düzeltilmeyecektir.

5.2. Geçici mühlet kararından sonra ayrılan karşılıklar ise konkordatonun reddi üzerine düzeltilerek iptal edilecektir.

Bununla birlikte, alacağın dava veya icra safhasına intikali halinde genel hükümlere göre şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkündür.

 

6. Konkordatonun Reddedilerek İflasın Açılması:

Kesin mühlet süresinden sonra oluşabilecek bu gibi hallerde iflas masasına kaydedilen alacaklar için daha önce ayrılmış karşılıklarda bir düzeltme yapılmayacaktır.

 

7. Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesine Bağlı Olarak Değersiz Alacak ve Şüpheli Alacak Durumu:

Vergi Usul Kanununun 322.Maddesine göre bir yargı hükmüne veya kanaat verici belgeye göre tahsiline imkan kalmayan alacaklar değersiz alacak olarak kabul edilmekte ve gider yazılmak suretiyle kapatılmaktadır. Konkordato projesinin tasdik edilmesiyle birlikte alacaklardan borçlu lehine vazgeçilen kısmı değersiz alacak olarak gider yazılmak suretiyle yok edilecektir.

 

Projenin tasdiki ile kalan vazgeçilmeyen alacak  için; alacak borç ilişkisi yenilendiğinden sözkonusu alacaklar için ayrılmış şüpheli alacak karşılığının düzeltilmesi, gelir yazılması  gerekmektedir.

 

8. Diğer Hususlar:

- Teminatlı alacaklarda alacağın teminatsız kısmı için karşılık ayrılabilir.

- Şüpheli hale geldiği dönemde ayrılmayan karşılığın sonraki yıllarda ayrılması mümkün değildir.

- Vadeli alacakların vadesi geçici ve kesin mühlet sürelerine rastlıyorsa vadenin dolduğu hesap döneminde karşılık ayrılabilecektir.

-Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve sürdürülmesine yönelik olmayan alacaklar için karşılık ayrılamaz.

 

Söz konusu TASLAK VUK Sirküleri,  sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla.

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.