Sirküler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihinin 01.01.2020 Olduğunu Belirten Duyuru Yayımlandı.

Sirküler

12/01

03.12.2019

 

Konu :

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihinin 01.01.2020 Olduğunu Belirten Duyuru Yayımlandı.

 

27.07.2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6) ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin pilot iller (Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı) hariç, diğer illerde  genel uygulamaya başlama tarihi 01.01.2020 olarak yeniden belirlenmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi’nde yayımlanan duyuruda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçeceği belirtilmiş olup bu kapsamda mükelleflerden vergi kimlik numaraları ile işyeri sicil numaralarının İnternet Vergi Dairesi’nin ilgili bölümünden kontrol etmeleri talep edilmiştir.

Söz konusu duyurunun tam metni aşağıda yer almaktadır:

 “Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçecektir. Beyanname verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numaranız ile prim ve hizmet bilgilerini bildirebileceğiniz işyeri sicil numaralarını Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi'nde "Mükellef İşlemleri" modülünde "Mükellef Dosyası" altında yer alan "SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri" bölümünden kontrol edebilirsiniz. Eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.”

 

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.