Sirküler

Ötv (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

Sirküler

01/14

03.01.2019

KONU:

* Ötv (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

 

Ötv (I) Sayılı Liste Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

 

28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) ile; Teminatsız Hava Yakıtı Sertifikası alım koşullarında değişiklik yapılmıştır.

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun hava yakıtları olarak bilinen malların yurt içerisinde tesliminde, her bir hava yakıtı miktarı için Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan ÖTV tutarları kadar teminat alınmaktadır.

 

Ancak bir örneği Tebliğin ekinde (EK:7B) olarak yer alan ve “Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası” na haiz olanlar, teminat vermeksizin hava yakıtı teslim alabilecek veya ithal edebileceklerdir.

 

Yapılan  değişiklik  uyarınca teminatsız hava yakıtı alımı sertifikası alımına ilişkin olarak, EPDK’dan  rafinerici/dağıtıcı/ihrakiye  teslim  lisansını  müracaat tarihinden önceki en az son bir takvim yılı itibarıyla haiz olan ve depolama tank kapasitesi 250.000 m³ ve üzerindeki havalimanlarında faaliyette bulunan mükellefler, ilgili vergi dairesine verilmesi  gereken  teminat  tutarını  %100  artırımlı  vermeleri  ve  diğer  müracaat  şartlarını  da taşımaları koşuluyla sertifika talep edebileceklerdir.

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.