Sirküler

Plastik Poşetlere İlişkin Beyannamelerinin Verilme Süresini Erteleyen Kanun Teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna Sevk Edildi.

Sirküler

02/09

14.02.2019

KONU:

 

* Plastik Poşetlere İlişkin Beyannamelerinin Verilme Süresini Erteleyen Kanun Teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna Sevk Edildi.

 

Plastik Poşetlere İlişkin Beyannamelerinin Verilme Süresini Erteleyen Kanun Teklifi Meclis Plan Ve Bütçe Komisyonuna Sevk Edildi:

 

13.02.2019 tarihinde TBMM Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen (Esas No:2/1579) kanun teklifi ile Çevre Kanunun ek 11 nci maddesinde yapılması planlanan değişiklik ile;

 

  • Geri kazanım katılım paylarının beyan edildikleri ayda ödenmesi,

 

  • 2019 yılının Ocak ve Şubat ayına ilişkin beyanların 15 Nisan 2019 tarihine kadar, ödemelerinin ise 30 Nisan 2019 tarihine kadar yapılmasına imkan tanınması amaçlanmaktadır.

Mevcut uygulamada geri kazanım katılım payına ilişkin beyannamenin, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi izleyen ayın onbeşine kadar beyan edilmesi, hesaplanan pay tutarının ise beyanı izleyen ikinci ayın son gününe kadar ödenmesi gerekmekte olup, bu kapsamda  Ocak 2019 ayına ilişkin beyanname 15 Şubat 2019 tarihine kadar verilecek ve hesaplanan pay tutarı da 30 Nisan 2019'a kadar ödenecektir.

 

Ayrıca söz konusu kanun teklifinde;

 

  • Basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin KDV’den istisna edilmesi,

 

  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları) vergi oranlarının belirlenmesinde ÖTV  matrahları esas alınarak farklı vergi dilimlerinin oluşturulması yer almaktadır.          

 

Söz kanun teklifi henüz yasalaşmamış olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 

 

Saygılarımızla.

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.