Sirküler

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. (REVİZE)

Sirküler

01/17

04.01.2019

KONU:

 

* Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

 

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi.

 

10.12.2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik alışveriş poşetlerinin ücretlendirilmesi hükme bağlanmıştı.

Konu ile ilgili sirkülerimiz müşavirliğimiz tarafından 12.12.2018 tarih ve 12/04 sayı ile yayımlanmıştı.

Bu defa Bakanlık tarafından 27.12.2018 tarihinde yayımlanan duyuru ile  plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususları içeren plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Plastik poşetlerin ücretli olarak satışı, faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, gıda ve benzeri) 01.01.2019 tarihinden itibaren 25 kuruş taban fiyatı ile gerçekleştirilecektir.

Plastik poşetlerin, ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyecek olup, satış noktaları, her bir poşetin satışında tüketiciden en az 25 kuruş talep edilecektir. Satış noktaları, plastik poşetlerin satışını gerçekleştirdiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile onbeşi arasında Bakanlığın Bilgi Sistemi üzerinden yapacak ve her poşet için 15 kuruşu, 'Geri Kazanım Katılım Payı' olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracaktır.

Satışa tabi plastik poşetlerin birim satış bedelinin (en az 0,25 kuruş), plastik poşetin zorunlu giderlerinin (poşet maliyeti, vergiler ve geri kazanım payı toplamının (0,15 kuruş)) üzerinde olması halinde aradaki fark gelir olarak kabul edilecek ve Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.

 

Söz konusu usul ve esaslar 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.