Sirküler

Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.13.11.2019

Sirküler

11/04

 

13.11.2019

Konu:

* Sermaye Hareketleri Genelgesinde Değişiklik Yapıldı.

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara dayanılarak hazırlanan sermaye hareketleri genelgesi; sermaye hareketleri kapsamında, sermaye ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye ithaline ve Türkiye’den ihracına, gayrimenkul kıymetlere ilişkin gelir ve satış bedellerinin transferine, yurt dışından ve yurt içinden döviz kredisi kullanımlarına ilişkin bankalar ve finansal kuruluşlarca takip edilecek usul ve esasları düzenlemektir.

04.11.2019 tarih ve 468620 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığının yazısı ile değişiklik ilgili genelgenin “Sermaye artırımında pay bedellerinin ödenmesi” başlıklı 6 ıncı maddesinde yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile genelgenin anılan maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

“(5) Yabancı ortaklardan ileride gerçekleştirilecek sermaye artışı için şirket hesabına yatırılan tutarların sermayeye ilave edilebilmesi, sermaye artışı payı için ikinci fıkrada açıklanan işlem süreci çerçevesinde en geç üç ay içinde sermaye artışının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımının belgelenmesi suretiyle mümkündür.”

Genelgenin halihazırda mevcut 6 ıncı maddesinin 4 numaralı fıkrasına göre yurt dışından bankalar aracılığıyla sermaye artırım beyanıyla getirilen dövizin sermayeye eklenmesi ve sermaye artırımının belgelenmesi işleminin en geç 3 ay içinde gerçekleştirilmesi gerekmekte olup bu süre zarfında getirilen dövizin sermayeye eklenmemesi ve sermaye artırımının belgelendirilmemesi halinde gelen döviz kambiyo mevzuatına göre kredi işlemine tabi tutulmaktadır.

 

Yapılan değişiklik ile  sermaye artırım taahhüdü kapsamında, ileride gerçekleştirilecek sermaye artışı için yabancı ortaklardan şirket hesabına yatırılan tutarların (sermaye artırım avansı) en geç 3 ay içinde sermayeye eklenmesi ve sermaye artırımının belgelendirilmesi gerekecektir.

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinin son hali sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.