Sirküler

Tecil Faiz Oranı %19 Olarak Belirlendi.

Sirküler

10/20

25.10.2019

Konu:

* Tecil Faiz Oranı %19 Olarak Belirlendi.

25.10.2019 tarihli ve 30929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile (Seri: C Sıra No:4) Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlarda uygulanacak tecil faiz oranı yıllık %19 olarak belirlenmiştir.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Ayrıca bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

 

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI

Dönemler

Faiz Oranı (Yıllık)

Yasal Düzenleme

 

25.10.2019 tarihinden itibaren

% 19

Seri: C Sıra No: 4 Tahsilat GT

 

06.09.2018 tarihinden itibaren

% 22

Seri: C Sıra No: 3 Tahsilat GT

 

21.10.2010 tarihinden itibaren

% 12

Seri: C Sıra No: 2 Tahsilat GT

 

 

 

Tebliğ 25.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.