Sirküler

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

Sirküler

02/23

28.02.2019

KONU:

*Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı:

 

28.02.2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda  değişiklik yapılmasına dair 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Bu karar ile, 2012/3305 sayılı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Eski Hali

 

Yeni Hali

Geçici 8. Madde

 

Geçici 8. Madde

(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında , 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

 

(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında , 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

 

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

 

b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

 

Yapılan düzenleme ile 7161 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 9 uncu maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 37 inci maddelerinde yapılan değişikliklerin 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara da işlenmesi sağlanmıştır.

(7161 sayılı Kanun ile söz konusu kanun maddelerinde yapılan değişiklikleri içeren sirkülerimiz 21.01.2019 tarih ve 01/33 sayı ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.)

Bu karar 01.01.2019 tarihiden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.