Sirküler

Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 31.05.2019'da Sona Eriyor.

Sirküler

05/04

15.05.2019

KONU :

* Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirim Süresi İle Yurt İçinde Bulunan Varlıkların Beyan Süresi 31.05.2019'da Sona Eriyor.

 

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükmü gereğince;

 

  • Gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması,

 

  • Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, döviz, altın, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi imkanı getirilmişti.

 

Bu kapsamda;

 

  • Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31.05.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildirmesi ve bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde söz konusu varlıkların Türkiye’ye getirilmesi durumunda bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecektir.

 

  • Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defterlerde yer alamayan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası ile taşınmazların 31.05.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmesi durumunda bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecektir.

 

Konu ile ilgili olarak detaylı açıklamalarımızın yer aldığı sirkülerimiz 05.07.2018 tarih ve 07/05 no ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.

 

Söz konusu uygulamanın süresi, yeni bir düzenleme olmaması durumunda, 31.05.2019 tarihinde sona ermekte olup, Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi hesaplanacağını belirtmek isteriz.

 

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.