Sirküler

Yurtdışına ve K.K.T.C.'ne Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlendi.

Sirküler

02/05

11.02.2019

KONU:

*Yurtdışına ve K.K.T.C.'ne Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlendi.

 

Yurtdışına ve K.K.T.C.'ne Yapılacak Yolculuklarda Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları Belirlendi:

 

07.02.2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 714 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (K.K.T.C.) ve yurtdışındaki ülkelere yapılacak yolculuklarda verilecek gündelik tutarları belirlenmiştir.

2019 yılı için yeniden belirlenen gündelik tutarları daha önce 16 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen gündelik tutarları ile aynıdır.

Buna göre; 2019 yılı için Gelir Vergisi Kanunu’nun 24’üncü maddesinin “2” nci fıkrasına göre vergiden müstesna olarak verilebilecek gündelikler;

- K.K.T.C.’ne yapılacak seyahatlerde 161,15 TL,

(K.K.T.C.’ne geçici görevle gönderilen personele nakit olarak ödenen gündeliğin dışında, yatacak yertemini için ödedikleri konaklama giderini belgelendirenlerin, belge bedelini aşmamak ve her defasında 10 gün ile sınırlı olmak şartıyla gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmın ayrıca ödenebilecektir.)

 

-Yurtdışı ülkelere yapılacak seyahatlerde ise aşağıda yer alan cetveldeki tutarlar esas alınacaktır.

 

Yurtdışı Harcırahların Hesaplanmasında Esas Alınacak Cetvel:

 

 ÜLKELER

PARA BİRİMİ

ESAS ALINACAK GÜNDELİK TUTARI

A.B.D.

ABD Doları

182

Almanya

Euro

164

Avusturalya

Avust. Doları

283

Avusturya

Euro

166

Belçika

Euro

161

Danimarka

Danim. Kronu

1.238

Finlandiya

Euro

148

Fransa

Euro

160

Hollanda

Euro

156

İngiltere

Sterlin

115

İrlanda

Euro

155

İspanya

Euro

158

İsveç

İsveç Kronu

1.359

İsviçre

İsviçre Frangı

283

İtalya

Euro

152

Japonya

Japon Yeni

31.405

Kanada

Kanada Doları

244

Kuveyt

Kuveyt Dinarı

50

Lüksemburg

Euro

161

Norveç

Norveç Kronu

1.193

Portekiz

Euro

155

S. Arabistan

Suudi A. Riyali

617

Yunanistan

Euro

158

Kosova

Euro

123

Diğer AB Ülkeleri

Euro

127

Diğer Ülkeler (KKTC Hariç)

ABD Doları

157

 

  • Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutarı esas alınır.

 

  • Yurtdışı seyahatlerde gündelik tutar; yolculuğun ilk 10 günü için %50 arttırılarak ödenebilecektir.

 

  • Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının %40’ını aşması halinde, aşan kısmın %70’i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli cetveldeki turtalara göre hesaplanan gündeliklerin %100’ünden fazla olamaz.

 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.