Sirküler

01.01.2021 Tarihi İtibariyle E-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayımlandı.

Sirküler

11/09

20.11.2020

Konu:

* 01.01.2021 Tarihi İtibariyle E-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere, Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile e-defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu yeniden düzenlenmişti. Yapılan düzenlemeye göre;

1) e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren),

2) Tebliğ yayım tarihi itibarıyla TTK hükümleri kapsamında bağımsız denetime tabi olan şirketler 01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler ise şartların sağlandığı yılı takip eden yılın başından itibaren,

e-Defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-Defter olarak tutmak zorundadırlar.

Buna göre, 01.07.2020 tarihi itibarıyla ya da Tebliğ’de yazılan şartları taşıdığı için 31.12.2020 tarihine kadar e-Fatura Uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerin 01.01.2021 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına da geçmeleri gerekmektedir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığına ait edefter.gov.tr internet adresinde söz konusu konuya ilişkin duyuru yayımlanmış olup duyurunun tam metni sirküler ekimizde yer almaktadır.

Saygılarımızla. 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.