Sirküler

2019 Yılına İlişkin Dernek Beyannamelerinin Süresi 01.08.2020 Tarihine Ertelenmiştir.

Sirküler

04/09

07.04.2020

Konu:

* 2019 Yılına İlişkin Dernek Beyannamelerinin Süresi 01.08.2020 Tarihine Ertelenmiştir.

 

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 03.04.2020 tarih ve 2612 sayılı yazıda; derneklerin 30.04.2020 tarihi sonuna kadar vermeleri gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin verilme sürelerinin 01.08.2020 kadar ertelendiği belirtilmiştir.   

 

 

Genel Müdürlük yazısına sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.