Sirküler

2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.

Sirküler

01/25

27.01.2020

Konu:

* 2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi.

 

2018 yılında yayımlanan 7153 sayılı Kanun ile Çevre Kanunu’na Geri Kazanım Payı başlıklı “Ek Madde 11” eklenmiş ve eklenen bu madde hükmü ile; yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edileceği belirlenmişti.

Madde kapsamında 2019 yılında bahsi geçen listede yer alan plastik alışveriş torbaları (plastik poşet) için satış noktaları tarafından adet başına 15 kuruş Geri Kazanım Payı Tutarı ödenmekteydi. Söz konusu torbaların satışında ise satış noktaları tarafından adet başına vergiler dahil 25 kuruş tahsil edilmekte olup tahsil edilen tutarın da 2020 yılında da geçerli olmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı makam oluru ile karar yayımlanmıştı. Bahsi geçen karar müşavirliğimiz tarafından 20.01.2020 tarih ve 01/21 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.   

Bu defa 25.01.2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Çevre Kanunu’nun ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.

Yeniden belirlenen listede yapılan tek değişiklik 2019 yılı için adet başına 15 kuruş olan plastik alışveriş torbaları (plastik poşet) Geri Kazanım Katılım Payı Katılım Tutarının adet başına 18 kuruşa çıkarılmasıdır. Söz konusu poşetlerin 2020 yılı satışında ise satış noktaları tarafından adet başına vergiler dahil 25 kuruş tahsil edilmeye devam edilecektir.

Cumhurbaşkanı Kararına ekli listede yer alan ürünler için belirlenen tutarlar 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olup, karar ise sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla.

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.