Sirküler

50'den Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş yerleri İçin İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğunun Ertelenmesi Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.

Sirküler

07/11

20.07.2020

Konu:

* 50'den Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş yerleri İçin İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğunun Ertelenmesi Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işverenlere; işçilere yönelik mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları kapsayacak şekilde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli bulundurma yükümlülüğü getirilmişti.

Bu kapsamda getirilen yükümlülükler arasında bulunan 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel sektöre ait işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü en son 01.07.2020 tarihine kadar ertelenmişti.

Yeni bir erteleme olmaması durumunda; 01.07.2020 tarihi itibariyle az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50'den az çalışanı bulunan tüm iş yerlerinde, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin görevlendirilmesi yasal bir zorunluluk halinde geldiği 10.07.2020 tarih ve 07/06 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

14.07.2020 tarihi itibariyle TBMM Başkanlığı’na sunulan Kanun teklifinin 8 inci maddesi ile söz konusu zorunluluğun yürürlük tarihinin 31.12.2023 tarihine ötelenmesi öngörülmektedir.

 

Kanun teklifi yasalaştığında, müşavirliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

Kanun teklifi sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla. 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.