Sirküler

Alkollü İçecekler İle Tütün Ürünlerine Ait Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarlarının 2020 Yılının İlk 6 Aylık Döneminde Artırılmayacağına İlişkin Karar Yayımlandı.

Sirküler

01/06

02.01.2020

Konu:

* Alkollü İçecekler İle Tütün Ürünlerine Ait Asgari Maktu ve Maktu ÖTV Tutarlarının 2020 Yılının İlk 6 Aylık Döneminde Artırılmayacağına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 maddesi hükmü gereğince kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılmaktadır.

Ancak 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1952 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile; Özel Tüketim Vergisi Kanununun ilgili hükmünün, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin; (A) cetvelinde yer alan alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan tütün mamulleri ve makaronun asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması sağlanmıştır. 

 

 

Karar 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.