Sirküler

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Ait Faaliyet Raporları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki İşletmelerin Mali Denetim Raporlarının Teslim Süresi Uzatıldı.

Sirküler

05/11

20.05.2020

Konu:

* Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Ait Faaliyet Raporları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki İşletmelerin Mali Denetim Raporlarının Teslim Süresi Uzatıldı.

 

Bilindiği üzere Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporu ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin mali denetim raporlarının ertesi yılın Mayıs ayı içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yazılı veya elektronik ortamda sunulması gerekmektedir.

17.05.2020 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin faaliyet raporları ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki (TGB) işletmelerin mali denetim raporlarının teslim süresinin bir ay ek süre ile 30 Haziran 2020 tarihine uzatıldığı belirtilmiştir.

Yeni durumda, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, 2019 yılı faaliyet raporlarını, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmeler de 2019 yılına ait yıllık bilgiler ile yeminli mali müşavir onaylı mali denetim raporunun 30 Haziran 2020 tarihine kadar elektronik ortamda bakanlığa gönderebileceklerdir.

Söz konusu duyuruya aşağıda yer alan link üzerinde erişim sağlanabilecektir.

 

Duyuru

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.