Sirküler

Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Oranları ile Bu Oranlara Esas Matrahlarını Yeniden Belirleyen Karar Yayımlandı.

Sirküler

08/14

31.08.2020

Konu:

* Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Oranları ile Bu Oranlara Esas Matrahlarını Yeniden Belirleyen Karar Yayımlandı.

 

30.08.2020 tarih ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2912 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. pozisyonunun “-Diğerleri” satırında yer alan bazılarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile ÖTV oranları yeniden tespit edilmiştir.

Söz konusu listede yer alan araçların (binek otomobiller), ÖTV matrah ve oranlarında aşağıdaki listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmıştır.

 

Eski Matrah ve Oran

ÖTV Oranı (%)

Yeni Matrah ve Oran

ÖTV Oranı (%)

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

 


-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

 

--- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

45

--- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

--- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar

50

--- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 130.000 TL’yi aşmayanlar

50

--- Diğerleri

60


--- Diğerleri

80

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

 

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50


---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50

---- Diğerleri

60

---- Diğerleri

80

--- Diğerleri

 

--- Diğerleri

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100


---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

130

---- Diğerleri

110

---- Diğerleri

150

-- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler

 

-- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

 


--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100


---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

130

---- Diğerleri

110


---- Diğerleri

150

--- Diğerleri

160


--- Diğerleri

220

 

 

Söz konusu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.