Sirküler

Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Tespit Edilen Değerlerine Karşı Yapılan İtirazların Sonuçlarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

 

Sirküler

02/03

06.02.2020

Konu:

Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Tespit Edilen Değerlerine Karşı Yapılan İtirazların Sonuçlarına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 04.02.2020 tarihinde yayımlanan duyuruda; değeri 5 milyon TL ve üzeri ''Değerli Konut Vergisi'' ne tabi mesken nitelikli taşınmazlara ilişkin ilgililerince yapılan itirazların kurum bünyesinde oluşturulan komisyonlar marifetiyle inceleme ve değerlendirme süreçleri tamamlandığı ve elde edilen sonuçların 04.02.2020 tarihi itibarıyla ilgililerine tebligatına başlandığı belirtilmiştir.

 

Duyurunun tam metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

''DEĞERLİ KONUT VERGİSİ'' NE TABİ MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZLARA İLİŞKİN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLE İLGİLİ DUYURU

 

Salı, 4 Şubat, 2020

"1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa eklenen 43. madde kapsamında değeri 5 milyon TL.  ve  üzeri  ''Değerli  Konut  Vergisi''  ne  tabi  mesken  nitelikli  taşınmazlara  ilişkin kurumumuzca gerçekleştirilen çalışmalara yönelik ilgililerince yapılan itirazların kurumumuz bünyesinde  oluşturulan  komisyonlar   marifetiyle  inceleme  ve  değerlendirme  süreçleri tamamlanmış olup, elde edilen sonuçların 04/02/2020 tarihi itibarıyla ilgililerine tebligatına başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

Link:https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/degerli-konut-vergisi-ne-tabi-mesken-nitelikli-tasinmazlara-iliskin-itirazlarin-degerlendirme

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.