Sirküler

E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.

Sirküler

01/19

20.01.2020

Konu:

* E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’ de Elektronik Defter (E-Defter) Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapan Tebliğ (Sıra No:3) yayımlanmış ve bu tebliğ ile dileyen mükelleflere e-defter ve berat dosyalarını, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (yeni işe başlayan mükellefler işe başlanılan ayda) tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda bildirmeleri şartıyla, her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, oluşturma, imzalama ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yükleme usulünü aşağıdaki şekilde yerine getirebilme imkanı getirilmişti:

 

Söz konusu değişikliğe ilişkin sirkülerimiz 21.10.2019 tarih ve 10/14 no ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.

Bu defa Gelir İdaresi Başkanlığı’nın http://edefter.gov.tr/ internet adresinde 16.01.2020 tarihinde yayımlanan duyuruda; e-Defterler berat dosyalarının Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları gerektiği belirtilmiştir.

 

Yapılan tercihin 31.01.2020 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebileceği, bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmadığı anılan duyuruda açıklanmıştır.

Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2020/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

Tercihlerini 31.01.2020 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2020 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir. Söz konusu mükellefler, berat dosyalarını ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (hesap döneminin son ayına ait berat dosyalarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar) yüklemek zorundadırlar.

 

Söz konusu duyuruya sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla. 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.