Sirküler

E-Defter Beratlarının Yükleme Süresi Hakkında Özet Tablo Yayımlandı.

Sirküler

05/01

02.05.2020

Konu:

* E-Defter Beratlarının Yükleme Süresi Hakkında Özet Tablo Yayımlandı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-defter.gov.tr adresinde, mücbir sebep kapsamına giren ve girmeyen mükelleflerin e-defter oluşturma ve imzalama süreleri ile e-defter beratlarının GİB’ e yükleme tarihlerini içeren bilgilendirici özet tablo yayımlanmıştır. 

 

Söz konusu duyuruya ve bilgilendirici özet tabloya sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.