Sirküler

e-Defter Dosyaları İle Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Zorunluluğu Kapsamında e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu Yayımlandı.

Sirküler

10/03

13.10.2020

Konu:

* e-Defter Dosyaları İle Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Zorunluluğu Kapsamında e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu Yayımlandı.

 

Bilindiği üzere Elektronik Defter (E-Defter) Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapan Tebliğ (Sıra No:3) yayımlanmış ve yayımlanan Tebliğ’de yapılan düzenlemelerden biri e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde Gelir İdaresi Başkanlığından bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesine yönelikti.

 

İkincil kopyaların muhafazası için yükleme işlemleri; e-defterlerin oluşturulma, yüklenme ve berat dosyalarının onaylanma süreleri için yapılmalıdır. e-Defter ve  berat dosyaların asılları ise mükellefin kendi bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilecektir. e-Defter tebliğinde;  e-defter ve berat dosyalarının saklama hizmeti verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörlerin listesi edefter.gov.tr adresinde Başkanlık tarafından yayımlanacağı belirtilmiştir.

“E-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu” sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.