Sirküler

Elazığ' da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Başlatılan Yardım Kampanyasına Yapılan Bağışların Tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahında İndirim Konusu Yapılabilecektir.

Sirküler

02/06

12.02.2020

 

Konu:

* Elazığ' da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Başlatılan Yardım Kampanyasına Yapılan Bağışların Tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahında İndirim Konusu Yapılabilecektir.

 

12.02.2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2093 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle zarar göre afetzedeler için insani yardım kampanyası başlatılmıştır. Başlatılan yardım kampanyasının koordinasyonunu yapmak üzere AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) görevlendirilmiştir.

Karar’da ayrıca gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla bankalar nezdinde açılacak hesapların AFAD tarafından duyurulacağı da ifade edilmiş olup ilgili duyuru da yayımlanmıştır.

(Yayımlanan duyurunun tam metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. (Ek-2))

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/e maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/10 maddesi hükümleri gereğince Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamesinde bildirilen kazançtan indirim konusu yapılabilmektedir.

Dolayısıyla Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle zarar göre afetzedeler için Cumhurbaşkanı Kararı ile başlatılan yardım kapsamında makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı Gelir ve Kurum Kazancından indirilebilecektir.

 

 

Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.