Sirküler

Fesih Yasağı, Nakdi Ücret Desteği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER

08/04

04.08.2020

KONU:

* Fesih Yasağı, Nakdi Ücret Desteği ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2810 ve 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile kısa çalışma ödeneğinin, nakdi ücret desteğinin ve iş sözleşmesi fesih yasağının süreleri 1 ay dada uzatılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği:

Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1(bir) ay uzatılmıştı.

Bu defa yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma süresi 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan süreden başlamak üzere 1 ay daha uzatılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanının kısa çalışma ödeneğinin süresini, sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilme yetkisi bulunmaktadır.

İş Sözleşmesi Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği:

7244 sayılı Kanun ile İş Kanunu’na eklenen Geçici 10 uncu madde ile 17.04.2020 ile 17.07.2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere, bazı durumlar hariç, iş sözleşmelerinin fesih edilemeyeceği hükme bağlanmış ve 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 1 ay daha uzatılmıştı.

Bu defa yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağının ve aynı kanun maddesinde yer alan nakdi ücret desteğinin süresi 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Söz konusu Kararlar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.