Sirküler

Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

Sirküler

09/04

04.09.2020

Konu:

* Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresinin 2 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

04.09.2020 tarih ve 31234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile nakdi ücret desteğinin ve iş sözleşmesi fesih yasağının süreleri 2 ay dada uzatılmıştır.

 

İş Sözleşmesi Fesih Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği:

7244 sayılı Kanun ile İş Kanunu’na eklenen Geçici 10 uncu madde ile 17.04.2020 ile 17.07.2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere, bazı durumlar hariç, iş sözleşmelerinin fesih edilemeyeceği hükme bağlanmış ve en son yayımlanan 2811 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağının ve nakdi ücret desteğinin süresi 17.09.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteğinin süresi 2 ay (17.11.2020 tarihine kadar) daha uzatılmıştır.

 

Söz konusu sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.