Sirküler

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine Ait Beyan Dönemlerinin Yeniden Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı.

 

Sirküler

03/14

22.03.2020

Konu:

* Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine Ait Beyan Dönemlerinin Yeniden Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı.

 

22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) yayımlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ düzenlemeleri uyarınca söz konusu beyannamenin aylık olan beyan dönemleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

1. 2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

2. 2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Beyan dönemlerinde yapılan değişikliğe paralel olarak da beyannamelerin gönderim tarihleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Buna göre 2020 yılının ilk 6 aylık beyan dönemlerine ait beyannameler 31.07.2020 tarihinin resmi tatile denk gelmesi sebebiyle 04.08.2020 tarihinde (resmi tatili takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecektir.

Mahsuplaştırma ve devir Gekap uygulamasına, yeniden belirlenen beyan dönemleri dahilinde devam edilecektir.

 

Örnek: Kayseri ilinde faaliyette bulunan (H) A.Ş.’nin Mimar Sinan Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(H) A.Ş. 2020 yılının ikinci altı aylık döneminde 2.000 TL geri kazanım katılım payı hesaplamıştır.

(H) A.Ş. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde piyasaya sürdüğü ve üzerinden 3.000 TL geri kazanım katılım payı hesapladığı ürünleri aynı yılın ikinci altı aylık döneminde iade almıştır.

2020 yılının ikinci altı aylık döneminde hesaplanan 2.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payından, iade alınan ürünlere ilişkin 3.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı, beyannamenin ilgili satırında gösterilerek mahsup edilecektir. Mahsup edilemeyen 1.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı ise sonraki dönemlerde mahsup edilmek üzere devredilecektir.

Ayrıca 22.03.2020 tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dahil etmeyeceklerdir.

22.03.2020 tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31.07.2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

 

Söz konusu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.