Sirküler

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Belirlendi.

Sirküler

02/07

13.02.2020

 

Konu:

* Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Belirlendi.

 

Bilindiği üzere Çevre Kanunu’nda yapılan düzenleme ile yurt içinde piyasaya arz edilen ve ilgili kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan yine listede belirtilen tutarda geri kazanım payı alınması öngörülmüştü.

Konuya dair yapılan düzenlemelerin tarihsel sıralaması aşağıdaki gibidir:

- 04.04.2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

- 31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listesindeki ürünlerden, plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak hükümlere, ilişkin idari ve teknik usul ve esasları belirlemişti.

- 05.02.2020 tarih ve 31030 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2) ile Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan plastik poşet harici diğer ürünlerden alınacak payın usul ve esasları da belirlenmişti.

Son olarak Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tanımlayıcı ve açıklayıcı hususlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmiş ve “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” Genelgesi olarak 07.02.2020 tarihinde yayımlanmıştır.

 

 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Genelge sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.