Sirküler

Geriye Yönelik SGK Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB' lerin Kuruma Gönderilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Genel Yazı Yayımlandı.

Sirküler

06/04

03.06.2020

Konu :

* Geriye Yönelik SGK Teşvik Değişiklik Taleplerine İlişkin Düzenlenecek APHB' lerin Kuruma Gönderilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Genel Yazı Yayımlandı.

 

5510 sayılı Ek 17 nci maddesi kapsamında geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanma başvurusunu yasal süresi içinde yapan işverenlerin bu taleplerine ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini /muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinien son hangi tarihe kadar SGK’ya vermeleri gerektiği, sirkülerimiz ekinde yer alan 01.06.2020 tarihli ve E.6383458 sayılı Genel Yazı ile yeniden düzenlenmiştir.

Yeni düzenlemeye göre;

a) 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin  yasal süresi içinde (01.06.2018 ve öncesi) geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebininde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini en geç 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) “e-SGK / İşveren / E-Bildirge V2 / Aylık Prim Hizmet Belgesi Girişi” ekranları vasıtasıyla Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

b) 2018/Nisan ayı ve sonrasına ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için 6 aylık yasal süre içinde SGK’ya başvurduğu halde talepte bulunduğu aylara ilişkin asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini genel yazının yayım tarihi itibariyle halen sisteme yüklemeyen işverenlerin, söz konusu asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar prim ve hizmet beyannamelerini en geç 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 

 

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.