Sirküler

İhracat Genel Müdürlüğü Tarafından Dahilde İşleme İzin Belgelerine, Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre Verilmesi İlişkin Yazı Yayımlandı.

Sirküler

03/21

 

24.03.2020

 

KONU:

 

* İhracat Genel Müdürlüğü Tarafından Dahilde İşleme İzin Belgelerine, Dahilde İşleme İzinlerine Ek Süre Verilmesi İlişkin Yazı Yayımlandı.

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 31429883-451.01 sayılı yazıda;

 

  • 18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/izinlerine; en geç belge /izin süresi sonundan itibaren belge için üç (3) ay içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne, izin için ise bir (1) ay içerisinde ilgili gümrük idaresine müracaat edilmiş olması halinde, uygunluk durumunda altı (6) aya kadar ek süre verilmesi,
  • 18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi resim harç istisnası belgelerine ve işbu onay tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine; vergi, resim harç belgelerine konu işlemler için, vergi resim harç belgeleri kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden bir (1) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen, İhracat:2017/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesi,
  • 18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibariyle taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine; belge süresi içinde veya en geç belge süresi sonundan itibaren 3(üç) ay içerisinde Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne müracaat edilmiş olması halinde uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat:2006/12 ile 2005/2 sayılı Tebliğler çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi

düzenlenmiştir.

Yazıda, bahse konu onayın 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı belirtilmiştir.

 

Söz yazıya sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.