Sirküler

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalara Sağlanan Desteklerin Süreleri Uzatıldı.

Sirküler

01/04

02.01.2020

Konu :

* İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Harcamalara Sağlanan Desteklerin Süreleri Uzatıldı.

 

30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan harcamalara sağlanan ilave teşviklerin süreleri uzatılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında teşvik süreleri uzatılan vergi türleri; Katma Değer Vergisi ile Kurumlar Vergisidir.  

 

1. İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Yüklenilen ve  İndirim Yoluyla Giderilmeyen KDV’nin İadesine İlişkin Süre Uzatılmıştır.

3065 sayılı Kanunun Geçici 37 nci maddesinde, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

  • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017-2019 yıllarında yüklenilen ve 2017-2019 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,
  •  50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017-2019 yıllarında yüklenilen ve 2017-2019 yılları sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade edilmekteydi.

 

Söz Konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 ve 2021 yıllarında da yüklenilen ve indirim yoluyla giderilmeyen KDV’nin iadesi mümkün hale gelmiştir.

Söz konusu karar 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Yatırım Harcamalarına Sağlanan İndirimli Kurumlar Vergisinin Uygulama Süresi Uzatılmıştır:

Bilindiği üzere imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017-2019 yıllarında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları ile münhasır olmak üzere bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanmaktaydı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 9 uncu maddesinde yer alan; mükelleflerin 2017-2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranların sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oranın ise "%100" şeklinde uygulanacağına ilişkin hükmün 01.01.2020-31.12.2022 yıllarında da devam etmesi sağlanmıştır.

Söz konusu karar 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Cumhurbaşkanı Kararı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.