Sirküler

İş ve Hizmet Sözleşmelerinin Fesih Yasağının Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

Sirküler

06/14

30.06.2020

Konu:

* İş ve Hizmet Sözleşmelerinin Fesih Yasağının Süresinin 1 Ay Uzatılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Yayımlanan Karar uyarınca; İş Kanunu’nun Geçici 10 uncu maddesi hükmü gereğince,  ilgili kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin fesih yasağının süresinin 1 ay uzatılmasına karar verilmiştir.

Ancak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler sözleşmelerin feshedilmeme şartının dışında tutulmaya devam edilecektir.

Ayrıca 1 aylık süre uzatımı kapsamında işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek ve yine bu süre kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir.

 

Söz konusu Karar 30.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.