Sirküler

Kısa Çalışma Ödeneği İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Sirküler

03/29

27.03.2020

Konu:

* Kısa Çalışma Ödeneği İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

 

İŞKUR tarafından kurumun kendi internet sitesinde “Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve İl İletişim Adresleri” yayımlanmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Listesi:

1) Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi

2) Kısa Çalışmanın Uygunluk Tespitine İlişkin Belgeler:

*Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen / tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler),

*Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler

Söz konusu bilgi ve belgelere aşağıda yer alan link üzerinden erişim sağlanabilecektir.

 

Kısa Çalışma Ödeneği

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.