Sirküler

Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin İŞKUR Tarafından Duyuru Yayımladı.

Sirküler

03/15

22.03.2020

Konu:

* Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin İŞKUR Tarafından Duyuru Yayımladı.

 

Kısa çalışma ödeneği; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

18.03.2020 tarihinde açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde yer aldığı üzere Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığı da bu kapsamda yer alan ve zorlayıcı bir sebeptir.

 

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneğine ilişkin örnek hesaplama aşağıda sunulmuştur.

 

 

Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı

Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan

2.943,00

1.765,80

Son 12 Ay 5.500 TL ile Çalışan

5.500,00

3.300,00

Son 12 Ay 10.000 TL ile Çalışan

10.000,00

4.414,50 (***)

 

(*) Örnek çalışmada Damga Vergisi ihmal edilmiştir.

(**) Örnek çalışmada kısa çalışma süresinin 30 gün olduğu kabul edilmiştir.

(***) Kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyecektir.

 

İŞKUR tarafından 22.03.2020 tarihinde yayımlanan duyuruda; Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenlerin, 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabileceği ve kısa çalışma ödemelerinin, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR’un internet sitesinde detaylı duyuru yapılacaktır.

 

İŞKUR tarafından yayımlanmış kısa çalışma ödeneği bilgilendirme notu ile ödeneğe başvuru tarihini içeren duyuruya sirkülerimizin ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.