Sirküler

Konaklama Vergisinin Uygulaması 01.01.2022 Tarihine Ertelenmiştir.

SİRKÜLER

11/05

17.11.2020

KONU:

* Konaklama Vergisinin Uygulaması 01.01.2022 Tarihine Ertelenmiştir.

 

KONAKLAMA VERGİSİNİN UYGULAMASI 01.01.2022 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR:

 

17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gider Vergileri Kanunu’nun 34 üncü maddesinde yer alan Konaklama Vergisinin uygulama tarihinde değişiklik yapılmıştır.

Bilindiği üzere 7194 sayılı Kanun ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun mülga 34’üncü maddesi “Konaklama Vergisi” başlığıyla yeniden düzenlenerek, Konaklama Vergisi ihdas edilmiş ve ihdas edilen madde kapsamında; konaklama tesislerinde (sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri dahil) verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan tüm hizmetler konaklama vergisi konusuna alınmıştı.

7226 sayılı Kanun ile Konaklama Vergisinin yürürlük tarihi 01.01.2021 tarihine ertelenmişti. Bu defa yayımlanan 7256 sayılı Kanun ile söz konusu verginin yürürlük tarihi 01.01.2022 tarihine ertelenmiştir.

(Madde:42 / Yürürlük: Yayımı tarihinde)

7256 Sayılı Kanunun tam metnine 17.11.2020 tarih ve 11/03 sayılı sirkülerimizde yer verildiğinden ilgili Kanun ayrıca bu sirkülerimiz ekine taşınmamıştır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.