Sirküler

Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle SGK Prim Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Genel Yazı Yayımlandı.

Sirküler

04/05

03.04.2020

Konu:

* Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle SGK Prim Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Genel Yazı Yayımlandı.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının internet sitesinde 02.04.2020 tarihinde Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru yayımlanmış ve 4/(a) ve 4/(b) kapsamındaki sigorta kolunda yer alan belirlenmiş sigortalıların Mart, Nisan ve Mayıs ayına ait pirim ödemelerinin ertelendiği belirtilmişti.

Söz konusu duyuruya ilişkin detaylı açıklamalarımıza 03.04.2020 tarih ve 04/03 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.

SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu konuya ilişkin Genel Yazı yayımlanmıştır.

İlgili yazıda duyuruda belirtilen konulara ilave olarak aşağıda yer alan hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır:

1. Ertelemeden faydalanabilmek için sigortalıların 2020/Mart, Nisan, Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin borçları dışında borçlarının olmaması, olması durumunda ise bu borçların taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması ve bu yapılandırılmalarının devam etmesi gerekmektedir.

2. Erteleme yapılan aylarda, ilgili teşvik kanunlarında yer alan diğer şartlarının da sağlanması kaydıyla, teşviklerden faydalanılacaktır.  Ancak erteleme yapılan aylardaki primlerin süresinde ödenmemesi durumunda yararlanılan teşvikler gecikme cezası ve gecikme zammı ile geri alınacaktır.

3. Prim ertelemesi, şartları sağlayan sigortalılar bakımından herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak yapılmıştır.

4. Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayımlanacak olup, işverenler listede yer alıp almadıkları buradan kontrol edebileceklerdir.

5. İşyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenler Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır. Eğer NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu ve bunun düzeltilmesini talep eden işverenler Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili taşra birimine başvuracaklardır.

6. 4/(b) kapsamında (BAĞ-KUR) sigortalı olanlardan erteleme kapsamında yer alanlar GÜVENCE uygulaması ile e-devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecektir. Burada da sigortalılardan erteleme kapsamında olması gerektiği halde olmadığını iddia edenler, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne /Sosyal Güvenlik Merkezine başvuracaklardır.

7. 2020 yılında ilk defa tescil edilen işyerleri bakımından da asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarının sağlanması ve erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin tahakkukları dışında borcu olmaması kaydıyla prim ertelemesinden faydalanılabilecektir.

8. Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenler için herhangi bir erteleme işlemi yapılmayacaktır.

9. Mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen işveren ve sigortalılarca 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların ertelenip ertelenmeyeceği yetkisi Yönetim Kurulu kararıyla Kurum Başkanlığında olduğu ve bu nedenle Kurum Başkanı tarafından bu konuda herhangi bir açıklamada bulunana kadar, 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerine ilişkin olarak cari usul ve sürelere göre işlem yapılacağı açıklanmıştır.

 

Söz konusu Genelgeye sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.