Sirküler

Külçe Metal, Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun Ürünleri ile Hurda ve Atık Teslimlerinde KDV Tevkifat Oranı Yükseltildi.

Sirküler

03/02

 

             03.03.2020

 

Konu:

 

* Külçe Metal, Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun Ürünleri ile Hurda ve Atık Teslimlerinde KDV Tevkifat Oranı Yükseltildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 03.03.2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 31 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde değişik yapılmıştır.

Yapılan değişikliklerin özetine iş bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

a. Külçe Metal Teslimlerinde KDV Tevkifat Oranı 5/10’ dan 7/10’ a Yükseltilmiştir.

 

Değişiklik ile her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin tesliminde KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar tarafından uygulanacak KDV tevkifatı oranı 01.04.2020 tarihinden itibaren 7/10 olacaktır.

Ayrıca söz konusu değişikliğe ilişkin KDVGUT’nde yer alan örnek yeni orana göre değiştirilmiştir.

b. Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimlerinde KDV Tevkifat Oranı 5/10’ dan 7/10’ a Yükseltilmiştir.

Değişiklik ile bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot, katot, granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri, çinko oksit ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı oksit ve benzerlerinin tesliminde, KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar tarafından uygulanacak KDV tevkifatı oranı 01.04.2020 tarihinden itibaren 7/10 olacaktır.

 

c. Hurda ve Atık Teslimlerinde KDV Tevkifat Oranı 5/10’ dan 7/10’ a Yükseltilmiştir.

 

Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi KDV’den müstesnadır. Ancak, bu malların teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun (18/1) inci maddesine göre istisnadan vazgeçilmesi mümkündür.

İstisnadan vazgeçenlerin metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminde, KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar tarafından uygulanacak KDV tevkifatı oranı 01.04.2020 tarihinden itibaren 7/10 olacaktır.

 

Ayrıca söz konusu değişikliğe ilişkin KDVGUT’nde yer alan örnek yeni orana göre değiştirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,                                                                             

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.