Sirküler

Mali Takvim

Sirküler

03/23

24.03.2020

Konu:

* Mali Takvim

 

Korona Virüs (COVID-19) salgını sebebiyle bir çok beyannamenin beyan ve ödeme süreleri ertelenmiştir. İş bu sirkülerimizde beyan ve ödeme süreleri aynen devam eden ve yeniden belirlenen bazı vergi beyannamesi türleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

Beyanname Türü

Beyanname Verme Süresi

Ödeme Süresi

Şubat / 2020 Aylık Muhtasar Beyanname

26.03.2020

26.03.2020

Şubat / 2020 Aylık Damga Vergisi Beyannamesi

26.03.2020

26.03.2020

Şubat /2020 Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Turizm Payı Beyanı

31.03.2020

31.03.2020

Şubat /2020 SGK Primleri

23.03.2020

31.03.2020

Şubat/2020 Dönemi KDV Beyannameleri

24.04.2020

24.04.2020

2019 YILLIK GELİR Vergisi Beyannamesi

30.04.2020

İlk Taksit-30.04.2020

Şubat /2020 Dönemi Ba- Bs Form Bildirimleri

30.04.2020

30.04.2020

Aralık/2019 Dönemi Gelir Vergisi Mükellefleri için Berat yükleme Tarihleri

30.04.2020

30.04.2020

2020/1. Dönem (2020/1-2-3-4-5-6 Aylar) GEKAP Beyannamesi

4.08.2020

4.08.2020

 

Sirkülerimizin yayımı tarihi itibariyle mücbir sebep hali belirlenen bazı mükellef ve mükellef gruplarını içine alan ve Mart, Nisan ve Mayıs Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin beyan ve ödeme sürelerini yeniden belirleyen Tebliğ Resmi Gazete’de henüz yayımlanmadığından yukarıda yer alan tabloya dahil edilmemiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.