Sirküler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliği Kazançları Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatlarına İlişkin Karar Yayımlandı.

Sirküler

06/03

03.06.2020

Konu :

* Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıklarının Portföy İşletmeciliği Kazançları Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatlarına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

03.06.2020 tarih ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 inci maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmıştır.

Değişiklik sonrasında Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden; Serbest (Döviz) fonları için %15 oranın da Gelir Vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Değişikliğin karşılaştırmalı haline aşağıda yer verilmiştir.:

 

Eski Hali

Yeni Hali

2006/10731 sayılı BKK

2006/10731 sayılı BKK

Madde 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Madde 1- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

b) (8) numaralı fıkrada yer alan Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden;

b) (8) numaralı fıkrada yer alan Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden;

1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için %0,

1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için %0,

2) (1) numaralı alt bent dışında kalanlar için 1 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere %10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %0,

2) (1) numaralı alt bent dışında kalanlar için 1 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere %10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %0,

 -/-

3) Serbest (Döviz) fonları için %15,

  

Cumhurbaşkanı Kararı 03.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.