Sirküler

Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Sebebiyle Kısmi KDV Tevkifatının Başlayacağı Hatırlatması

Sirküler

06/15

30.06.2020

Konu:

* Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Sebebiyle Kısmi KDV Tevkifatının Başlayacağı Hatırlatması

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.04.2020 ile 30.6.2020 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında bazı mükellef ve mükellef gruplarının mücbir sebep halinde olduğu kabul edilmişti.

30.03.2020 tarih ve 03/32 sayılı sirkülerimizde açıkladığımız üzere mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen ve 518 No.lu Vergi Usul Kanunu’nda yer alan mükellef ve mükellef gruplarının belirlenen dönemler içerisinde kısmi tevkifat alımları nedeniyle işlem bedelinin tamamı üzerinden KDV tevkifatı yapılmayacaktı. Bu dönemler içerisinde mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen mükelleflere satıcılar tarafından düzenlenecek faturalarda KDV’nin tevkifata tutulacak kısmına yer verilmeyecek işlem bedelinin tamamı satıcılar tarafından beyan edilecekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni belirleme yapılmaması durumunda 30.06.2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle mücbir sebep hali sona ermektedir.

Yeni bir belirleme yapılmaması durumunda mücbir sebep hali sona erecek mükelleflerin, 30.06.2020 tarihinden sonraki kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki alımlarına ilişkin işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tevkif edilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.  

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.