Sirküler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi Bazı İller Hariç Yeniden Belirlendi.

Sirküler

02/05

10.02.2020

 

Konu :

* Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulamaya Geçiş Tarihi Bazı İller Hariç Yeniden Belirlendi.

 

09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7) ile Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler hariç olmak üzere genel uygulamaya başlama tarihi 01.03.2020 olarak yeniden belirlenmiştir.

Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için daha önce başlamış olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına 01.01.2020 tarihinden itibaren sadece Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler dahil edilmiştir.

Bursa, Eskişehir ve Konya illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bu illerdeki yetkili vergi dairelerine elektronik ortamda gönderilecektir.

Ayrıca bu illerde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) kuruma verilmeye devam edilecektir.

 

İlgili Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.