Sirküler

Mükelleflerin Ana Faaliyetlerinin Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadığının Tespitine Kullanılacak Ana Faaliyet Kod Değişikliği Raporu

Sirküler

04/22

22.04.2020

 

Konu:

* Mükelleflerin Ana Faaliyetlerinin Mücbir Sebep Kapsamında Olup Olmadığının Tespitine Kullanılacak Ana Faaliyet Kod Değişikliği Raporu

 

Bilindiği üzere mükelleflerin mücbir sebep kapsamında olup olmadıklarının tespit edilmesine yönelik idareye yapılacak başvuru şekli ile 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin uygulamasına ilişkin usul ve esasların açıklandığı 2020/3 Seri No.lu Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama İç Genelgesi yayımlanmıştı.

Söz konusu Genelgeye 07.04.2020 tarih ve 04/10 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.

Yayımlanan Genelge’ de açıklandığı üzere vergi dairesi sicil kayıtlarında ilk sırada yer alan Nace meslek kodunun belirlenen sektör grubunda olmaması rağmen mükellefin fiilen iştigal edilen ana faaliyetinin belirlenen sektörlerde yer aldığının ispat ve tevsik edilmesi halinde ana faaliyet kodu yerine fiilen gerçekleştirilen faaliyet ana faaliyet alanı kabul edilecektir.

 

Fiilen gerçekleştirilen faaliyetin ana faaliyet kodu olarak kabul edilmesine ilişkin başvurularda “Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu" kullanılacak ve ana faaliyetin ispatı için gerekli olan belge ve bilgiler bu rapora ek yapılacaktır.

 

Başvurularda kullanılabilecek “Ana Faaliyet Kodu Değişikliği Raporu" örneği iş bu sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İlk 10

'International Accounting Bulletin' Dünya Ciro Anketine Göre

İletişim

© Copyright 2019 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.